Solobsevatoriet

Harestua

 

 

Venus Transit Conference in Tromsø

Transit of Venus 

'Top sites to watch the transit'

The rarest Eclipse

Astronomer without Borders

 

Transit of Venus

Event Locations

SLOOH

Space Camera

 

Om Venusfestivalen:

Avisa Finnmarken

Vardø Videregående skole

 

 

Pater Maximilian Hell:

Wikipedia (norsk)

Wikipedia (engelsk)

Wikipedia (ungarsk)

Jesuitter i Norge

 

Ungarsk skoleprosjekt

Class 10A of the Széchenyi István Gimnázium in Sopron, Hungary

 

Reisen til Trondheim 

Del en

Del to

Del tre

Del fire

Del fem

Del seks

 

The Hell Game

 

 

Mennesker Pater Hell møtte i 1769

Soknepresten som gikk til Danmark

 

 

Ny bok om historiske Venuspassasjer

Chasing Venus

 

 

 

 

 

Opplev Venuspassasjen 2012 på historisk grunn i Vardø

 

 

 

Bakgrunn

Den 6. juni 2012 kan Venuspassasjen observeres på den nordlige halvkule. Venuspassasjen har en syklus på 243 år og 6. juni 2012 skjer 4. og den siste passasjen i denne omgang.

 

 

   Kartet er laget av M. Zeiler/eclipse-maps.com og himmelkalenderen.com

 

Vardø ligger slik til i geografien at hele Venuspassasjen er synlig den 6. juni 2012 fra kl 00:04:46 til 06:52:23. Samtidig er det slik at det meste av den vestlige verden ikke har denne muligheten, jfr. grafen over.

   De to neste (i 2117 og 2125) skjer i desember og siden sola er under horisonten i nord, betyr det at neste gang Venus-passasjen kan observeres fra Nordområdet vil bli i 2247; altså om 235 år.

Venuspassasjen og Vardø

Venuspassasjen 3. juni 1769 satt Vardø på verdenskartet da den jesuittiske presten Maximilian Hell (Pater Hell) observerte Venuspassasjen her. Dette var midt i opplysningstida og man var opptatt av avstandene i universet. Flere nasjoner sendte ut astronomer til den nordlige halvkule for å observere passasjen. Pater Hell sine observasjoner var den mest nøyaktig siden han kunne observere både den indre og den ytre tangeringen på solskiva.

 

Hell beretning om Venuspassasjen ble publisert i Hafnia (det latinske navnet på København) i 1770 og boken overrekkes til hans oppdragsgiver - Christian VII.

Hells observasjoner muliggjorde en beregning av solparallellaksen, slik at middelavstanden fra jorden til solen kunne utregnes. Hells beskriver sine beregninger i  ’De Parallaxi, Solis ex Observationibus Transitus Veneris Anni 1769’ som han utgir i 1772 i Wien.  Han sammenholder sine data med resultatene fra andre observasjoner, gjennomgår kritisk svakheter og velger å basere sin beregning på sine egne og Captain Cooks data fra Tahiti observasjonen.

 

Her beregnet han verdiene til henholdsvis 8,7" og 152 216 760km, forbløffende presist.
I dag angis verdiene til 8,79415" resp. 149 597 870 km.

 

Det var den dansk-norske kongen Christian VII som anmodet om pater Hells tjenester i forbindelse med Venus sin passasje foran solskiven. Festningen i Vardø ble valgt fordi midnattssolen gir ekstra lang observasjonstid, og fordi en vellykket observasjon ville markere de østligste deler av det dansk-norske riket og den latente trusselen som man mente lå der gjennom svensk og russisk ekspansjonsiver. At kongen bad Hell om å komme, innebar samtidig at han satte seg utover lovforbudet mot katolikker og jesuitter. Overtredelse kunne medføre dødsstraff for «munker, jesuitter og lignende papistiske prester» som ble påtruffet i riket. Etter et halvt års reise ankom ekspedisjonen den 11. oktober 1768 Vardø.

 

 

Ved hjelp av festningskommandant major C.H. Eckleff og hans femti knekter, oppførte Hell sitt observatorium i forlengelsen av fogdens hus; midt på rådhusplassen. Dermed var Norges første astronomiske observatorium etablert i Finnmark, jfr. illustrasjonen til høgre som er tegnet av assistenten Sajnovics.

 

 

 

 

Intet av det er igjen i dag, men stedet er markert med minnetavler på rådhusveggen. Den ene satt opp etter anmodning av den ungarske ambassade og den andre etter anmodning fra den slovakiske ambassade.

 

 

Et huskapell ble også innrettet. I ventetiden fra oktober til juni var Hell beskjeftiget med observasjoner av nordlyset, havvannets fosforescens og polarområdets flora og fauna.

Astronomen og medarbeideren Sajnovics gjennomførte en omfattende sammenlignende språkforskning av det samiske språk. Og resultatet av Sajnovics språkstudier viste klare sammenhenger mellom samisk språk og ungarsk, og at begge tilhører den finsk-ugriske språkgruppe.

Resten av oppholdet i Vardø og tilbakereisen til København ble et eneste langt triumftog for jesuittpresten og hans følge.

I nyere tid er et krater på månen oppkalt etter Hell, noe som viser den vitenskaplige betydning han tillegges.

 

Maximilian Hell ble født i Selmecbánya/Schemnitz i Ungarn (nå Banská Štiavnica, Slovakia), og hadde sitt virke i Østerrike-Ungarn ved Wien-observatoriet. Det er dermed tre europeiske land som oppfatter pater Hell som sin egen nasjonalhelt.

 

De østerrikske og ungarske ambassadørene har bekreftet at de kommer til Vardø, samtidig som vi avventer svar fra den slovakiske ambassadøren.

 

MBK Venneforening i Norge, NUFO Norsk Ungarsk Forening og NUK (Norsk-ungarsk Kulturhistorisk Forening) vil avduke en minnetavle for ære til Hell og Sajnovics.

 

 

Under Venuspassasjen vil NRK/Schrödingers Katt ha samsending mellom arrangementene i Tromsø og Vardø.

 

 

 

Slik ser Rådhusveggen ut (mot nord) efter Venuspassasjen 2012

 

 

Den nye plaketten er satt opp av 'ungarere i Norge' for å minnes Maximilian Hell og Janos Sajnovics's ekspedisjon til Vardø i 1768-1769.

 

 

Opplev Venuspassasjen 2012 på historisk grunn i Vardø

 

 

 

 

 

 

Vardø

 

 

 

Været i Vardø

 

 

 

Severdigheter

 

Vardøhus Festning

 

 

Steilneset minnested

 

 

Pomor museet

 

 

 

Hornøya fuglereservat

 

Hornøya

 

 

Nasjonal Turistvei

Varanger

www.vardo2012.com                  E-mail vardo2012@gmail.com                       ©Kee 2012

 

Oppdatert

Updated

 

 

15. juni 2012

The new plaque

 

14. juni 2012

Venus Transit Philately

 

6. juni  2012

Pictures of the Venus Transit